Poéise chinoise : 赠花卿 Dédié à Lord Hua -DU Fu

赠花卿 Dédié à Lord Hua/ Au Seigneur Hua DU Fu Traduction : CHEN Lian Vérification :Viviane Garrel Vidéo  by douyin.com : En chinois Zèng huā qīng 赠花卿 jǐn chéng sī guǎn rì fēnfēn, 锦城丝管日纷纷, bàn rùjiāng fēng bàn rù yún. 半入江风半入云。 Cǐ qū zhǐ yìng tiānshàng yǒu, 此曲只应天上有, rénjiān néng dé jǐ huí wén? 人间能得几回闻? […]