(Film)Wo bu shi yao shen « Je ne suis pas un dieu de la médecine »

(Film)Wo bu shi yao shen « Je ne suis pas un dieu de la médecine »   Directeur: Muye Wen Écrivains: Jianv Han, Muye Wen Étoiles: Zheng Xu, Chuan-jun Wang, Zhuo Tan cliquer le site pour aller voir ce film     “这辈子你能保证不生病,谁家里没一个病人? Shéi zhè bèizi nǐ néng bǎozhèng bù shēngbìng, shéi jiālǐ méi yīgè […]