Les proverbes des proverbes

Les proverbes des proverbes   mei li de ji jie shi chun tian , mei li de yu yan shi yan yu. 美    丽 的 季 节  是    春       天, 美    丽 的 语  言     是   谚   语 La plus belle des saisons est le printemps , le plus beau des propos est le proverbe […]