Poésie chinoise: 对酒叹 I Soupirs face au vin

对酒叹 I Soupirs jìng suī míng ,bù néng shǐ chǒu zhě yán ; 镜虽明,不能使丑者妍; jiǔ suī měi ,bù néng shǐ bēi zhě lè 酒虽美,不能使悲者乐 nán zǐ zhī shēng sāng hú péng shǐ shè sì fāng ,gǔ rén suǒ huái hé lěi luò 男子之生桑狐蓬矢射四方,古人所怀何磊落 wǒ yù běi lín huáng hé guān yǔ gōng ,quǎn yáng xīng […]

钗头凤 I Sur l’air l’aiguille de tête à phénix

钗头凤  Sur l’air l’aiguille de tête à phénix LU YOU chāi tóu fèng 钗头凤 hóng sū shǒu ,huáng téng jiǔ ,mǎn chéng chūn sè gōng qiáng liǔ 。 红酥手,黄腾酒,满城春色宫墙柳。 dōng fēng è ,huān qíng báo ,yī bēi chóu xù ,jǐ qiān lí suǒ 。 东风恶,欢情薄,一杯愁绪,几千离索。 cuò ,cuò ,cuò ! 错,错,错! chūn rú jiù ,rén kōng […]

Des activités en chinois

      tiao wu 跳  舞  kan man hua 看     漫      画 3. gou wu/ mai dong xi 购   物/ 买      东   西   4.   qi  ma 骑  马   5. chi dong xi 吃      东     西     6.  liao   tian 聊       天   7. you yong 游      泳   8. hua zhuang […]