le soleil et toi

  le  soleil et toi yáng guāng hé nǐ       阳   光    和    你 měi tiān zǎo chén xǐng lái , 每  天   早    晨    醒    来, ,yáng guāng hé nǐ dōu zài , 阳   光   和   你   都    在, zhè jiù shì wǒ xiǎng yào de wèi lái    这   就   是   我   想   […]